Proiect Finantare Europeana

COMUNICAT DE PRESA
Data:Decembrie 2023
Finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei SC Eurocars SRL prin achiziția de noi echipamente”

SC Eurocars SRL in calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul: Dezvoltarea firmei SC Eurocars SRL prin achiziția de noi echipamente, cod MySmis 134131, proiect implementat în Municipiul Suceava bulevardul Sofia Vicoveanca nr 38, regiunea de dezvoltare Nord-Est, în perioada 30.06.2022 – 15.12.2023.
Valoarea totala a proiectului este de 1.068.829,62 lei, din care asistenta nerambursabila este de 707.986,20 lei, din care contributia FEDR este de 601.788,27 lei.

Contractul a fost finanțat în cadrul REGIO – Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.A Microintreprinpderi în conformitate cu Contractul de Finanțare 7796/30.06.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în diversificarea activității prin oferirea de noi servicii și prin îmbunătățirea calității serviciilor actuale de service auto odată cu achiziționarea de noi echipamente specifice specifice codului caen 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea cu echipamente noi de ultimă generație, specifice întregii game de service auto
  2. Crearea a 2 noi locuri de muncă
  3. Eficientizarea cheltuielilor administrative prin montarea de panouri fotovoltaice

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Achizitionarea a 22 de echipamente noi si performante pentru activitatea de service auto;
  2. Achiziționarea unei centrale electrice fotovoltaice;

Impactul investitiei la nivelul județului Suceava: crearea a 2 noi locuri de muncă, cu normă întreagă, ce vor deserve activitatea aferentă codului caen 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor .

Contact beneficiar pentru informatii suplimentare privind derularea proiectului : http://eurocars-service.ro/ , 0733 068 003.

Pentru mai multe informatii despre POR 2014-2020 accesati www.inforegio.ro sau www.inforegionordest.ro